Λαπαροσκοπική γαστροπλαστική Sleeve και Μ&Μ

Σκρέκας Γιώργος MD, ISS, EAES
Χειρουργός - Λαπαροενδοσκόπος.

FH Sp Registrar St' Marys Hospital, London. Δ/ντης Χειρουργικής Μονάδας Παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL. www.skrekas.net

 

Εισαγωγή.

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι οι μέχρι σήμερα επεμβάσεις γαστρικού περιορισμού που βασίζονται στη δημιουργία στενώσεων και την εμφύτευση ξένων υλικών (πλέγματα, δακτύλιοι), δημιουργούν απώτερα προβλήματα υγείας σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Επιλέον, οι δυσκολίες στην τήρηση κανόνων και η κακή διατροφική συμμόρφωση με συχνή κατανάλωση μαλακών τροφών, οδηγούν σταδιακά πολλόυ απο τους ασθενείς σε ανάκτηση βάρους (σύνδρομο μαλακής τροφής – soft calorie syndrome). Μια ιδανική επέμβαση  περιορισμού της γαστρικής χωρητικότητας θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Να προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους.

  • Να μην θέττει σοβαρούς περιορισμούς  στη διατροφή και την κοινωνική ζωή.

  • Να μην διαταράσσει την απορρόφηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

  • Να μην έχει σοβαρές απώτερες επιπλοκές.

Οι γαστροπλαστικές Sleeve και Magenstrasse-Mill (M&M) είναι οι νεότερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας, που σέβονται απόλυτα τους παραπάνω κανόνες. Στις επεμβάσεις αυτές ο περιορισμός της χωρητικότητας του στομάχου είναι πραγματικός και όχι τεχνητός. Ο στόμαχος παίρνει μορφή σωλήνα με χωρητικότητα μικρότερη απο 150 γραμμάρια, χωρίς να διαταράσσεται η νεύρωση ή να δημιουργείται δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Επειδή με τις επεμβάσεις αυτές δεν δημιουργούνται γαστρικές στενώσεις, η αίσθηση πλήρωσης (κορεσμός) είναι απολύτως φυσιολογική. Επιπλέον, δεν προκαλούνται φαινόμενα απόφραξης και εμετοί με αμάσητες και σκληρές τροφές, όπως συμβαίνει με το γαστρικό δακτύλιο και τη διαμερισματοποίηση του στομάχου. Η απόδοση των επεμβάσεων Sleeve και Μ&Μ είναι εξαιρετική, με ταχεία απώλεια πλεονάζοντος βάρους της τάξης του 60-80%. Μελέτες δείχνουν ότι η ικανοποίηση των ασθενών από το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη (95%) από οποιασδήποτε άλλη επέμβαση κατά της παχυσαρκίας. Συνοπτικά, τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των επεμβάσεων Sleeve και Μ&Μ είναι:

  • Δεν εμφυτεύονται ξένα σώματα (δακτύλιοι, πλέγματα) στον οργανισμό. Έτσι αποφεύγονται οι απώτερες επιπλοκές που παρατηρούνται με τις άλλες περιοριστικές επεμβάσεις εξ αιτίας της τοποθέτησης  εμφυτευμάτων. Τα ξένα σώματα του στομάχου μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και 20% απώτερες επιπλοκές όπως λοιμώξεις, στενώσεις, έλκη, διατρήσεις και αιμορραγίες. Οι επιπλοκές αυτές είναι δυνατό να εμφανιστούν ακόμα και χρόνια μετά την αρχική τοποθέτησή τους.

  • Δεν δημιουργείται δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και δεν υπάρχει ανάγκη τακτικής λήψης βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, όπως με το γαστρικό by-pass και τις επεμβάσεις δυσαπορρόφησης.

  • Δεν απαιτείται μακροχρόνια ιατρική παρακολούθηση. Οι ασθενείς έχουν ένα μικρότερο αλλά απολύτως φυσιολογικό στομάχι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη απώτερων επιπλοκών, κάνουν τις επεμβάσεις αυτές ιδανικές για άτομα που ζούν στην επαρχία και σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

  • Επειδή δεν δημιουργούνται μόνιμες στενώσεις του στομάχου και δεν περιορίζονται οι διατροφικές επιλογές, οι επεμβάσεις αυτού του τύπου προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής ζωής. Για τον ίδιο λόγο, βοηθούν περισσότερο απο οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών.

Πώς λειτουργούν οι επεμβάσεις Μ&Μ και Sleeve

Οι δυο αυτές επεμβάσεις έχουν αρκετές ομοιότητες. Και με τις δυο τεχνικές ο στόμαχος αποκτά σωληνοειδή μορφή. Στη γαστροπλαστική sleeve το περίσευμα του στομάχου (ο θόλος και το μεγαλύτερο μέρος του σώματος) αφαιρείται. Με την τεχνική Μ&Μ (ή αλλιώς Magenstrasse - Mill) το μέρος αυτό του στομάχου δεν αφαιρείται, αλλά παραμένει στη θέση του ανενεργό (parking).

Magenstrasse = Η σιαλική οδός. Είναι η περιοχή του ελάσσονος τόξου του στομάχου όπου ο βλεννογόνος παρουσιάζει επιμήκη πτύχωση. Λόγω της μορφολογίας η περιοχή αυτή διευκολύνει τη διέλευση των υγρών και της τροφής προς τον πυλωρό (=η έξοδος του στομάχου).

Mill = Ο γαστρικός μύλος. Μέσω της σιαλικής οδού η τροφή καταλήγει στην περιοχή του άντρου του στομάχου. Με τη σύσπαση του ισχυρού μυϊκού τοιχώματος του άντρου η τροφή προωθείται στο 12δάκτυλο. Όταν η πυλωρική βαλβίδα είναι κλειστή οι συσπάσεις του άντρου συνθλίβουν και αλέθουν την τροφή.

Ο θόλος και το σώμα του στομάχου αποτελούν τον αποθηκετευτικό χώρο της τροφής. Υπο φυσιολογικές συνθήκες ο κορεσμός επέρχεται όταν το στομάχι γεμίσει με τροφή. Η διάταση του στομάχου στέλνει με τα πνευμονογαστρικά νεύρα το μύνημα του κορεσμού στον εγκέφαλο. Όταν είμαστε νηστικοί, ο θόλος του στομάχου παράγει μια νευροορμόνη την Γκρελίνη, που κυκλοφορώντας στο αίμα ειδοποιεί τον εγκέφαλο και πεινάμε. Ο φυσιολογικός αποθηκετευτικός χώρος του στομάχου είναι 1000-1500 γραμμάρια. Με τις επεμβάσεις sleeve και Μ&M η χωρητικότητα αυτή περιορίζεται 10 φορές. Με την επέμβαση sleeve, παύει επίσης να παράγεται και Γκρελίνη, με αποτέλεσμα τη μείωση της πείνας. Επιγραμματικά, η απώλεια βάρους με τις δύο αυτές τεχνικές, προκαλείται με τους παρακάτω μηχανισμούς:

1.Μείωση της γαστρικής χωρητικότητας

Το σώμα και ο θόλος του στομάχου αποτελούν τον φυσικό αποθηκευτικό χώρο της τροφής. Η φυσιολογική χωρητικότητά του είναι 1000-1500 γραμμάρια. Ο χώρος αυτός περιορίζεται στα 100 γραμμάρια και ο κορεσμός επέρχεται με πολύ μικρότερη ποσότητα τροφής. 

2. Αλλαγή του σχήματος του στομάχου

Η περιοχή του ελάσσονος τόξου μετατρέπεται σε επιμήκη σωλήνα με αποτέλεσμα να καθυστερεί τη διέλευση αμάσητης τροφής. Ο μηχανισμός αυτός αντιμετωπίζει τη βουλιμία και συμβάλλει στον περιορισμό της ποσότητας, χωρίς όμως να προκαλείται απόφραξη και εμετοί. 

3. Επιτάχυνση της γαστρικής κένωσης

Η πυλωρική βαλβίδα και το ισχυρό τοίχωμα του γαστρικού άντρου συναποτελούν ένα μηχανισμό σύνθλιψης των τροφών (mill=γαστρικός μύλος) που ρυθμίζεται από τα πνευμονογαστρικά νεύρα. Φυσιολογικά η κένωση του στομάχου προς το έντερο αρχίζει μόνο όταν η τροφή έχει αλεσθεί επαρκώς. Στις επεμβάσεις Sleeve και Μ&Μ τα πνευμονογαστρικά νεύρα και η λειτουργικότητα του γαστρικού μύλου δεν επηρεάζονται, η κένωση όμως του στομάχου επιταχύνεται επειδή περιορίζεται εξαιρετικά η χωρητικότητα του στομάχου. Η πρώϊμη κένωση του στομάχου συμβάλλει στην αναστολή της πείνας και μερικές φορές προκαλεί συμπτώματα dumping, όπως συμβαίνει και στο Roux en Y γαστρικό by-pass.

4. Αναστολή της παραγωγής Γκρελίνης (μόνο με τη γαστροπλαστική sleeve).

Στο θόλο του στομάχου παράγεται η πιο δραστική νευροορμόνη της όρεξης, η Γκρελίνη. Τα επίπεδα αυτής της ορμόνης σχετίζονται απόλυτα με το αίσθημα της πείνας. Όταν το στομάχι παραμείνει για μερικές ώρες άδειο, τα επίπεδα της Γκρελίνης στο αίμα αυξάνονται προοδευτικά και κορυφώνονται μετά από 8 ώρες τότε που το αίσθημα της πείνας είναι πολύ ισχυρό. Στη γαστροπλαστική sleeve ο θόλος του στομάχου αφαιρείται και η παραγωγή Γκρελίνης σταματά, περιορίζοντας την πείνα.

Η επέμβαση Μ&Μ

Η επέμβαση Magenstrasse - Mill μελετήθηκε αρχικά στην Αγγλία από τον Dr. Johnston. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική που αναπτύχθηκε σαν μια εναλλακτική περιοριστική επέμβαση χωρίς χρήση εμφυτευμάτων, γίνεται ένας επιμήκης διαχωρισμός του στομάχου με αυτόματα συρραπτικά εργαλεία απο την αρχή του (καρδιοοισοφαγική γωνία) μέχρι το τελευταίο εκατοστο του μείζονος τόξου. Με τον τρόπο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του στομάχου (80%) απομονώνεται λειτουργικά χωρίς όμως να αφαιρείται. Το στομάχι παίρνει μορφή σωλήνα με χωρητικότητα 100-150 ml, ακριβώς όπως και στην επέμβαση sleeve. Η δημιουργία του κατώτερου γαστρικού συριγγίου με διάμετρο 1 cm είναι επαρκής για την αποχέτευση της γαστρικής έκκρισης, δεν επιτρέπει όμως την είσοδο τροφής στο αποκλεισμένο μέρος του στομάχου (γαστρικό parking).

Η επέμβαση Sleeve

Η κάθετη γαστρεκτομή έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’50 από τον Αμερικανό καθηγητή Owen H. Wangensteen σαν τεχνική για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους. Με την εκτομή του θόλου και του μεγαλύτερου μέρους του γαστρικού σώματος επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των καλυπτηρίων κυττάρων και ελάττωση της παραγωγής γαστρικού οξέος. Με τη σημερινή τεχνική η χωρητικότητα του στομάχου περιορίζεται κατά 80-90% (<150ml) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικής του διάτασης. Στη γαστροπλαστική sleeve  η νεύρωση του στομάχου και η λειτουργία του πυλωρού διατηρούνται για να αποφεύγονται το σύνδρομο dumping και η δυσαπορρόφηση μικροθρεπτικών συστατικών.

 

Πώς κόβεται η όρεξη.. με το μαχαίρι!

Στο θόλο του στομάχου παράγεται η πιο γνωστή νευρο-ορμόνη της όρεξης, η Γκρελίνη. Τα επίπεδα της ορμόνης αυτής σχετίζονται απόλυτα με το αίσθημα της πείνας. Όταν το στομάχι παραμείνει μερικές ώρες άδειο, τα επίπεδα της Γκρελίνης στο αίμα αυξάνονται προοδευτικά και κορυφώνονται μετά από 8 ώρες όταν το αίσθημα της πείνας είναι ισχυρό. Έχει αποδειχθεί ότι μετά από εγχειρήσεις του στομάχου η έκκριση Γκρελίνης διαταράσσεται. Αυτό εκδηλώνεται μετεγχειρητικά με ανορεξία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Στην γαστροπλαστική Sleeve που ο θόλος του στομάχου αφαιρείται, η παραγωγή Γκρελίνης αναστέλλεται. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμος περιορισμός του αισθήματος πείνας. Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών της, η sleeve γαστροπλαστική έχει χαρακτηριστεί ως «η πιό φυσιολογική» επέμβαση κατά της παχυσαρκίας.

Ενδείξεις και αποτελέσματα της γαστροπλαστικής Sleeve.

Η γαστροπλαστική Sleeve ενδείκνυται για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας. Οι ενδείξεις είναι ίδιες με αυτές των άλλων επεμβάσεων γαστρικού περιορισμού. Λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων και της έλλειψης απώτερων επιπλοκών, η γαστροπλαστική sleeve είναι ασφαλής και αποτελεσματική ακόμα και για ασθενείς ηλικίας άνω των 60, αλλά και για ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυνται οι άλλες επεμβάσεις. Η γαστροπλαστική sleeve αποτελεί επίσης μια πετυχημένη εναλλακτική λύση για ασθενείς στους οποίους η προηγούμενη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου δεν είχε αποτέλεσμα και θέλουν να αποφύγουν το γαστρικό by-pass. Είναι επίσης η επέμβαση εκλογής για την υποσταδιοποίηση της εξαιρετικά σοβαρής παχυσαρκίας (ΒΜΙ>60) με σκοπό τη μείωση του χειρουργικού κινδύνου και για άτομα στα οποία αντενδείκνυται ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε επέμβαση γαστρικής παράκαμψης. Τέλος αποτελεί τη μόνη εναλλακτική λύση για άτομα που δεν επιθυμούν την εμφύτευση ξένων σωμάτων (δακτύλιος) ή είναι αλλεργικά στη σιλικόνη ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε επεμβάσεις παράκαμψης. Αν χρειαστεί, η γαστροπλαστική sleeve μπορεί να συνδυαστεί άριστα σε δεύτερο χρόνο με επεμβάσεις τύπου παράκαμψης όπως το γαστρικό by-pass και η χολοπαγκρεατική εκτροπή (Duodenal Switch).

Η γαστροπλαστική Sleeve προκαλεί εξαιρετική απώλεια βάρους (μέση απώλεια πλεονάζοντος βάρους 65-87% στους 12 μήνες). Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα ή καλύτερα από αυτά του γαστρικού δακτυλίου, ενώ η διακύμανση και η πιθανότητα αποτυχίας μικρότερη. Με τη γαστροπλαστική sleeve η συνήθης απώλεια βάρους είναι 45 ώς 60 κιλά, πράγμα που σημαίνει ότι η επέμβαση είναι περισσότερο κατάλληλη για άτομα με Δείκτη Σωματικού Βάρους (ΒΜΙ) μεταξύ 35 και 50 Kg/m2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η γαστροπλαστική Sleeve όπως και οι άλλες επεμβάσεις που βασίζονται στο γαστρικό περιορισμό μπορεί να μην είναι επαρκής για την οριστική αντιμετώπιση της υπερ-νοσογόνου παχυσαρκίας (ΒΜΙ>55kg/m2) αλλά σε άτομα που είναι εθισμένα στη ζάχαρη. Ωστόσο, λόγω της προκαλούμενης νευροορμονικής αναστολής της πείνας η απώλεια βάρους και η γενικότερη ωφέλεια με τη γαστροπλαστική sleeve μπορεί να είναι μεγαλύτερη απο αυτή της τοποθέτησης δακτυλίου.

O προβληματισμός σχετικά με τη μετεγχειρητική διάταση του στομάχου.

Η μετεγχειρητική διάταση του νεοστομάχου και η αύξηση της χωρητικότητάς του μπορεί να προβλεφθεί σ ένα βαθμό απο το νόμο του LaPlace. Σύμφωνα με αυτόν, η πίεση που ασκείται στα τοιχώματα ενός κοίλου οργάνου είναι ανάλογη με τη διάμετρο του αυλού. Στη γαστρεκτομή sleeve ο στόμαχος παίρνει σωληνοειδές σχήμα με μικρή εσωτερική διάμετρο από τον οισοφάγο μέχρι το άντρο (Α) κατά μήκος του μυώδους ελάσσονος τόξου. Η εσωτερική διάμετρος του στομάχου είναι μεγαλύτερη στην περιοχή του άντρου (Β). Οι ασκούμενες πιέσεις είναι μεγαλύτερες σ' αυτή την περιοχή, αλλα το γαστρικό άντρο έχει το πιό ανθεκτικό και μυώδες τοίχωμα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η πιθανότητα μετεγχειρητικής διάτασης του στομάχου είναι ελάχιστη μέχρι και 2 χρόνια μετά την επέμβαση, με την προυπόθεση ότι η γαστρική χωρητικότητα περιορίζεται σε λιγότερο από 150 ml (γαστρεκτομή μέχρι σχεδόν τον πυλωρό) και η εσωτερική διάμετρος του γαστρικού σε 17 mm ή λιγότερο. Πέραν αυτού, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάκτηση βάρους μετά απο sleeve δεν σχετίζεται τόσο με την αύξηση της γαστρικής χωρητικότητας, όσο με τις κακές επιλογές στη διατροφή (χαοτική διατροφή) και τη συχνή κατανάλωση γλυκισμάτων και αλκοόλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακτινολογικά αποδεδειγμένη μετεγχειρητική διάταση του στομάχου έχει αναφερθεί σε ποσοστό 13% απο ένα μόνο συγγραφέα. Στη μελέτη πάντως αυτή, η γαστρική διάταση δεν σχετίστηκε με ανάκτηση βάρους. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι διατροφικές επιλογές και η ημερήσια συχνότητα γευμάτων είναι πιο σημαντικοί παράγοντες ανάκτησης βάρους απ΄τη γαστρική διάταση.

 

Σύγκριση επιπλοκών  με άλλες σύγχρονες επεμβάσεις

  Roux-en-Y Γαστρικό by-pass μακρά έλικας Γαστρικός δακτύλιος Sleeve
       
Απώλεια βάρους μετά 1 χρόνο (% του πλεονάζοντος βάρους) 65-80% 50-65% 60-80%
Δυσαπορροφηση σιδήρου +++ - -
Δυσαπορροφηση βιταμινών +++ - -
Εμετοί + ++++ -
Δυσφαγία - ++++ +
Δυσανεξία σε τροφές + +++ +
Σύνδρομο dumping +++ - +
Παρατεταμένη ανορεξία ++++ - +++
Διάρροιες ++ - -
Γαστρικά έλκη +++ + -
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση - +++ +
Οισοφαγίτις - +++ +
Σοβαρότητα απώτερων επιπλοκών +++ +++ -
Επανεγχειρήσεις + +++ -
Μακρόχρονια ιατρική παρακολούθηση +++ +++ -
Μακροχρόνια ικανοποίηση ασθενών 70-90% 60-70% 88-95%

 

 

Σύγκριση επιπλοκών  με άλλες σύγχρονες επεμβάσεις

  Roux-en-Y Γαστρικό by-pass μακρά έλικας Γαστρικός δακτύλιος Sleeve
       
Απώλεια βάρους μετά 1 χρόνο (% του πλεονάζοντος βάρους) 65-80% 50-65% 60-80%
Δυσαπορροφηση σιδήρου +++ - -
Δυσαπορροφηση βιταμινών +++ - -
Εμετοί + ++++ -
Δυσφαγία - ++++ +
Δυσανεξία σε τροφές + +++ +
Σύνδρομο dumping +++ - +
Παρατεταμένη ανορεξία ++++ - +++
Διάρροιες ++ - -
Γαστρικά έλκη +++ + -
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση - +++ +
Οισοφαγίτις - +++ +
Σοβαρότητα απώτερων επιπλοκών +++ +++ -
Επανεγχειρήσεις + +++ -
Μακρόχρονια ιατρική παρακολούθηση +++ +++ -
Μακροχρόνια ικανοποίηση ασθενών 70-90% 60-70% 88-95%

 

 

Γαστροπλαστική Sleeve και δακτύλιος. Μια σύγκριση.

  Γαστρικός δακτύλιος Sleeve
  Λαπαροσκοπική επέμβαση.

Ναί

Ναί

  Παραμονή στο νοσοκομείο.

1 ημέρα

4 ημέρες

  Παραμένουν στον οργανισμό ξένα σώματα; Ναι. Στην επέμβαση γίνεται περίδεση του στομάχου με τον ρυθμιζόμενο ιμάντα που είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη.

Κανένα

  Σοβαρές απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές - Επανεγχειρήσεις Έχουν αναφερθεί απώτερες επιπλοκές μέχρι και στο 20% των ασθενών.  Περισσότεροι από 15% θα ξαναχειρουργηθούν την επόμενη πενταετία λόγω επιπλοκών.

Δεν έχουν αναφερθεί

  Μπορεί να γίνει η επέμβαση όταν υπάρχει γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή διαφραγματοκήλη;

Όχι, γιατί ο δακτύλιος στο μέλλον θα επιδεινώσει την παλινδρόμηση. Δεν υπάρχει αξιόπιστη τεχνική ταυτόχρονης διόρθωσης της διαφραγματοκήλης.

Ναί. Η εγχείρηση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με διόρθωση της διαφραγματοκήλης στον ίδιο χρόνο.
  Προκαλεί η επέμβαση εμετούς; Πολύ συχνά. Η πιό συνηθισμένη αιτία είναι η κατάποση αμάσητης ή σκληρής τροφής.

Πολύ σπάνια 

Χρειάζεται να ακολουθούνται κάποιοι ειδικοί κανόνες διατροφής μετά την επέμβαση; Πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες για να αποφεύγονται οι εμετοί. Όχι. Το στομάχι λειτουργεί φυσιολογικά.
  Επηρεάζει η εγχείρηση την όρεξη;

Όχι

Προκαλεί παρατεταμένη ή μόνιμη ανορεξία επειδή ελαττώνεται η παραγωγή Γκρελίνης.
  Προβλεπόμενη απώλεια βάρους.

50-65% του πλεονάζοντος βάρους

55-75% του πλεονάζοντος βάρους

  Είναι η επέμβαση αναστρέψιμη;

Ναί

Όχι

  Θα χρειαστεί μακρόχρονη ιατρική παρακολούθηση; Ναί. Οι ρυθμίσεις του δακτυλίου γίνονται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς σε συγκεκριμένα κέντρα.

Όχι

  Ποιό είναι το κόστος;

6,500 €*

8,000 €*

  Τί καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία;

3,000 €°

3,000 €°

       
* Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν αποκλίσεις (02/2006).
° Η κάλυψη από τα ταμεία αφορά κυρίως τα αναλώσιμα υλικά. Στην περίπτωση του δακτυλίου υπάρχει πρόβλημα κάλυψης από ορισμένα ταμεία ενώ το ΙΚΑ απαιτεί ειδική διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 6944 599 592.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Magenstrasse and Mill vertical gastric stapling for morbid obesity. N. Featherstone, J. Dachtler, D. Johnston, H. M. Sue-Ling. British Journal of Surgery: Volume 88, Issue 3 (March 2001)

2. THE BEST BARIATRIC OPERATION FOR OLDER PATIENTS: OUTCOME AFTER THE BAND, VERTICAL GASTRECTOMY, ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS, AND DUODENAL SWITCH. Crystine M. Lee, MD, Janos Taller, MD, John J. Feng, MD, FACS, Gregg H. Jossart, MD, FACS, Paul T. Cirangle, MD, FACS. Department of Surgery, California Pacific Medical Center, San Francisco, California. Presented at the Plenary Session of the Digestive Disease Week & the 46th Annual Meeting of the Society for Surgery of the Alimentary Tract Chicago, Illinois May 16th, 2005 (Lapsf_study_6_2_05.pdf =283 Kbyte)

3. Laparoscopic vertical sleeve gastrectomy: A novel bariatric procedure-Superior to established operations? CM Lee, JJ Feng, PT Cirangle, JH Jossart. Presented at American College of Surgeons 90th annual clinical congress, New Orleans LA (gs33lee.pdf =1100 Kbyte)

4. The Magenstrasse and Mill operation for morbid obesity.Johnston D, Dachtler J, Sue-Ling HM, King RF, Martin G. Obes Surg. 2003 Apr;13(2):318.

5. Quality of life after the Magenstrasse and Mill procedure for morbid obesity. Carmichael AR, Sue-Ling HM, Johnston D. Obes Surg. 2001 Dec;11(6):708-15.

6. Gastric emptying after a new, more physiological anti-obesity operation: the Magenstrasse and Mill procedure. Carmichael AR, Johnston D, Barker MC, Bury RF, Boyce J, Sue-Ling H. Eur J Nucl Med. 2001 Sep;28(9):1379-83.

7. Effectiveness of laparoscopic sleeve gastrectomy (first stage of biliopancreatic diversion with duodenal switch) on co-morbidities in super-obese high-risk patients. Silecchia G, Boru C, Pecchia A, Rizzello M, Casella G, Leonetti F, Basso N. Obes Surg. 2006 Sep;16(9):1138-44. 

8. Laparoscopic sleeve gastrectomy. A bariatric procedure with multiple indications. Serra C, Perez N, Bou R, Bengochea M, Martinez R, Baltasar A. Cir Esp. 2006 May;79(5):289-92.

9. Treatment of super super morbid obesity by sleeve gastrectomy. Catheline JM, Cohen R, Khochtali I, Bihan H, Reach G, Benamouzig R, Benichou J. Service de Chirurgie Digestive, Centre de Recherche en Nutrition Humaine, Laboratoire de Pedagogie de la Sante Education et Observance, Hopital Avicenne, Bobigny.

10. Does gastric dilatation limit the success of sleeve gastrectomy as a sole operation for morbid obesity? Langer FB, Bohdjalian A, Felberbauer FX, Fleischmann E, Reza Hoda MA, Ludvik B, Zacherl J, Jakesz R, Prager G.  Obes Surg. 2006 Feb;16(2):166-71.

11. Sleeve gastrectomy and gastric banding: effects on plasma ghrelin levels. Langer FB, Reza Hoda MA, Bohdjalian A, Felberbauer FX, Zacherl J, Wenzl E, Schindler K, Luger A, Ludvik B, Prager G. Obes Surg. 2005 Nov-Dec;15(10):1501-2.

12. Laparoscopic sleeve gastrectomy: a multi-purpose bariatric operation. Baltasar A, Serra C, Perez N, Bou R, Bengochea M, Ferri L.  Obes Surg. 2005 Sep;15(8):1124-8.