Κλινική σταδιοποίηση της παχυσαρκίας

Σκρέκας Γιώργος MD, ISS, EAES Χειρουργός - Λαπαροενδοσκόπος. www.skrekas.net  
FH Sp Registrar St' Marys Hospital, London. Δ/ντης Χειρουργικής Μονάδας Παχυσαρκίας ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΤEL.210 7484185 - 6939 193876

Για να εκτιμήσουμε τη θρεπτική κατάσταση του οργανισμού και να σταδιοποιήσουμε την παχυσαρκία, χρησιμοποιούμε συνήθως το δείκτη Quetelet ή Δείκτη Σωματικού Βάρους (ΔΣΒ - στα Αγγλικά ΒΜI = Body Μass Index). Ο ΔΣΒ προκύπτει όταν διαιρεθεί το βάρος με το τετράγωνο του ύψους, σύμφωνα με τον τύπο:   

ΔΣΒ = Βάρος / Ύψος2  (Kg/m2)

Με το Δείκτη Σωματικού Βάρους γίνεται η παρακάτω κλινική σταδιοποίηση της θρεπτικής κατάστασης (βλέπε τον παρακάτω πίνακα 1). Οι φυσιολογικές τιμές είναι μεταξύ 20-25 Kgr/m2. Στην παχυσαρκία ο ΔΣΒ είναι μεγαλύτερος από 30 Kg/m2. Αυτό πρακτικά σημαίνει υπέρβαση του φυσιολογικού βάρους (πλεονάζον βάρος) κατά 20 τουλάχιστον κιλά.  

 

Πίνακας 1. Κλινική σταδιοποίηση της θρεπτικής κατάστασης
 ΔΣΒ (Kgr/m2)
< 19   Ελλειποβαρής
19 - 25    Φυσιολογικό βάρος
25 - 30    Υπέρβαρος
30 - 35    Παχύσαρκος
35 - 40    Σοβαρή παχυσαρκία
40 - 50    Νοσογόνος παχυσαρκία
> 50   Υπερνοσογόνος (κακοήθης) παχυσαρκία

Ο πίνακας 2 δείχνει το θεωρητικό ιδανικό βάρος ανάλογα με το ύψος σε άνδρες και γυναίκες.

 

Πίνακας 2. Θεωρητική ιδανική σχέση Ύψους - Βάρους σε άνδρες και γυναίκες
Ύψος (cm) Ιδανικό Βάρος (Kgr) - Άνδρες Ιδανικό Βάρος (Kgr) - Γυναίκες
152

155

157

160

162

165

168

170

172

175

177

180

183

185

188

190

45 - 57

47 - 60

48 - 61

51 - 64

53 - 65

55 - 68

58 - 71

59 - 72

60 - 74

61 - 76

63 - 79

64 - 81

67 - 84

70 - 86

72 - 89

74 - 91

41 - 50

43 - 52

45 - 54

47 - 57

49 - 59

51 - 62

53 - 64

55 - 67

57 - 69

59 - 72

61 - 74

63 - 77

65 - 79

67 - 82

69 - 84

71 - 87

 

© 2003-2017 paxysarkia.net - All rights reserved.