Λαπαροσκοπική Χειρουργική της παχυσαρκίας.

Σκρέκας Γιώργος MD, ISS, IASMEN Χειρουργός - Λαπαροενδοσκόπος www.skrekas.net. FH Sp Registrar St' Marys Hospital, London. Δ/ντης Χειρουργικής Μονάδας Παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL.   ΤEL.210 7484185-8 & 6939 193 876 


 

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει τη διενέργεια πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς τομές με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και video. Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με στόχο τη ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου. Στην μακρόχρονη εξελικτική της πορεία κατάφερε όχι μόνο να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στον χειρουργικό ασθενή, αλλά ακόμη να γίνει ο προάγγελος μιάς νέας ιατρικής φιλοσοφίας και χειρουργικής πρακτικής, της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής  (minimal invasive surgery). Δεν θα ήταν υπερβολή άν λέγαμε ότι η ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής τεχνικής και της μικροχειρουργικής υπήρξε τόσο επαναστατική γιά την χειρουργική αυτού του αιώνα, όσο και η εφαρμογή της γενικής αναισθησίας τον προηγούμενο. Με την συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και την αυξανόμενη επιδεξιότητα τών χειρουργών, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει λύσεις σε όλο και πιό σύνθετα ιατρικά προβλήματα. 

Με ποιό τρόπο γίνονται οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία διαφορετικά από αυτά της κλασσικής χειρουργικής. Το χαρακτηριστικό των λαπαροσκοπικών εργαλείων είναι το μεγάλο τους μήκος. Τα εργαλεία αυτά όπως και η video-κάμερα που εξασφαλίζει την όραση, εισέρχονται στό σώμα του ασθενούς μέσα από ειδικά αυλοειδή όργανα εφοδιασμένα με αεροστεγή βαλβίδα που ονομάζονται trocars. Στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για εργασία, η κοιλιά γεμίζει με αέριο (CO2) ή χρησιμοποιούνται ειδικά μπαλόνια.

 

Εικόνες:     (Α) Ένα Trocar 12mm.         (Β) Η διαδικασία τοποθέτησής του.       (Γ) Το χειρουργικό πεδίο έτοιμο για την επέμβαση. 

 

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

  • Ελάχιστο τραύμα και μετεγχειρητικός πόνος.
  • Η μικρότερη δυνατή μετεγχειρητική νοσηλεία.
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος.
  • Αποφεύγονται οι ενδοκοιλιακές συμφίσεις και οι μετεγχειρητικές κήλες.
  • Ταχύτατη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία.

Μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

  • Έχει υψηλό κόστος υλικών.
  • Δεν είναι εφικτή σε μερικές περιπτώσεις (μέχρι 5%).
  • Χρειάζεται μακρόχρονη εκπαίδευση και εμπειρία. 

 

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις της παχυσαρκίας.

Λαπαροσκοπικός γαστρικός δακτύλιος.

Βαθμός δυσκολίας 2

         
Η μοντέρνα εκδοχή του γαστρικού περιορισμού, χωρίς γαστρικές συρραφές. Ελάχιστες επιπλοκές. Νοσηλεία 24 ωρών. Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης και θεωρητικά προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς. Για να υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, απαιτεί συνεργασία και τακτική παρακολούθηση. Το κυριότερο μειονέκτημά της είναι οι συχνοί εμετοί.

Λαπαροσκοπική Κάθετη γαστροπλαστική.

Βαθμός δυσκολίας 8+

       
Μόνιμος γαστρικός περιορισμός χωρίς ρυθμίσεις. Η λαπαροσκοπική έκδοση της παλαιότερης διαμερισματοποίησης κατά Mason. Νοσηλεία 4 ημερών. Πιό αποτελεσματική από το δακτύλιο, αλλά δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στη διατροφή και εμετούς.  

Λαπαροσκοπική κάθετη γαστρεκτομή (Sleeve & ΜΜ)

Βαθμός δυσκολίας 6

         
Είναι η νεώτερη λαπαροσκοπική επέμβαση γαστρικού περιορισμού. Νοσηλεία 4 ημερών. Πετυχαίνει απώλεια βάρους μέχρι και 70% του πλεονάζοντος βάρους σε διάστημα ενός έτους. Δεν προκαλεί εμετούς και η απόδοσή της είναι καλύτερη σε ΔΣΒ<55. Μπορεί να συνδυαστεί με χολοπαγκρεατική εκτροπή στην ίδια επέμβαση ή σε δεύτερο χρόνο.

Λαπαροσκοπικό γαστρικό by-pass κατά Roux en Y.
Βαθμός δυσκολίας 10
         
Το λαπαροσκοπικό γαστρικό by-pass είναι του τύπου βραχείας έλικας και δεν προκαλεί δυσαπορρόφηση. Για το λόγο αυτό η απόδοση της επέμβασης μοιάζει με αυτή των περιοριστικών επεμβάσεων. Η γαστρονηστιδική αναστόμωση πρέπει να είναι μικρότερη από 2,5 cm. Εάν δεν ληφθούν υπ' όψη τα παραπάνω, η επέμβαση θα αποτύχει. Νοσηλεία 4 ημερών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με ασφάλεια, μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς. 

 

 

© 2003-2006 goMED Ltd. All rights reserved.