Πώς θα επιλέξουμε την πιο κατάλληλη επέμβαση;

Σκρέκας Γιώργος MD, ISS, EAES  Χειρουργός - Λαπαροενδοσκόπος. FH Sp Registrar (Laparoscopy) St' Marys Hospital, London. Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής Παχυσαρκίας ΙΑΣΩ GENERAL.  ΤEL. 210 7484185-8 & 6939 193 876 www. skrekas.net 


Εισαγωγή.

Το σύγχρονο θεραπευτικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει απλές και περίπλοκες χειρουργικές τεχνικές. Κάθε μια απο αυτές έχει τις δικές της ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει ωστόσο ομοφωνία μεταξύ των χειρουργών ως προς τις ενδείξεις της κάθε μιάς απο αυτές τις τεχνικές. Αυτό μπορεί να είναι θέμα κουλτούρας, αλλά μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιο πολλοί χειρουργοί έχουν εμπειρία και προτίμηση σε συγκεκριμένες μόνο τεχνικές. Στην Ευρώπη για παράδειγμα γίνονται πολύ συχνότερα περιοριστικού τύπου επεμβάσεις (70 - 80% των περιπτώσεων). Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην Αμερική όπου η γαστρική παράκαμψη θεωρείται ο «χρυσός κανόνας». Πριν ο υποψήφιος ασθενής ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για κάθε μια από τις διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές, θα πρέπει πρώτα να έχει αντιληφθεί ότι με τη χειρουργική γίνονται ανατομικές αλλαγές στο πεπτικό σύστημα που έχουν ριζική επίδραση στην μετέπειτα καθημερινότητα και τον υποχρεώνουν να τροποποιήσει τη διατροφή του. Για την επιλογή της κατά περίπτωση πιο κατάλληλης επέμβασης, παράγοντες όπως το ιατρικό ιστορικό, η ηλικία, το αρχικό βάρος, οι διαιτολογικές προτιμήσεις και το περιβάλλον έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η επιλογή πρέπει να γίνει με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου χειρουργού υπο την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει μια ρεαλιστική εικόνα για τις αλλαγές που θα φέρει στη ζωή του το χειρουργείο. Το σημείο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί στη χειρουργική της παχυσαρκίας η συνεργασία του ασθενούς μετά την επέμβαση, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. 

Ποιά είναι η πιό αποτελεσματική επέμβαση;

Σκοπός της χειρουργικής είναι να προσφέρει μόνιμη και σημαντική απώλεια βάρους. Για να θεωρηθεί πετυχημένη μια επέμβαση, η απώλεια βάρους πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 50% του πλεονάζοντος βάρους. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεονάζον βάρος τόσο πιο «δραστική» θα πρέπει να είναι η χειρουργική παρέμβαση. Από πρακτική άποψη οι περιοριστικού τύπου επεμβάσεις έχουν τις λιγότερες επιπλοκές, αλλά  δύσκολα μπορούν να πετύχουν απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 50 κιλά. Για το λόγο αυτό θεωρούνται μάλλον ανεπαρκείς στην βαριά παχυσαρκία (ΔΣΒ>55). Οι ασθενείς με ΔΣΒ>55 θα ωφεληθούν περισσότερο από μια επέμβαση δυσαπορρόφησης.

Πίνακας 1. Επιλογή επέμβασης με βάση την προσδοκώμενη απώλεια βάρους

 
  ΔΣΒ 40-45 Περιοριστικού τύπου επέμβαση (απώλεια βάρους μέχρι 50 κιλά)
  ΔΣΒ 45-55 Sleeve γαστρεκτομή ή γαστρικό by-pass
  ΔΣΒ > 55 Sleeve γαστρεκτομή ή Χολοπαγκρεατική εκτροπή

Τα άτομα που πάσχουν από ψυχογενείς διαταραχές της διατροφικής συμπεριφοράς και αυτοί που είναι εξαρτημένοι από γλυκίσματα (sweeters) δεν είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλοι για περιοριστικού τύπου επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί ότι συνήθως οι άνδρες ανταποκρίνονται καλύτερα σε επεμβάσεις περιορισμού σε σχέση με τις γυναίκες. 

Στις εξαιρετικά βαριές μορφές παχυσαρκίας (ΔΣΒ>60) απαιτείται πολλές φορές κάποια απώλεια βάρους για να μειωθεί ο χειρουργικός κίνδυνος πριν την οριστική εγχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γαστρικό μπαλόνι ή να σχεδιαστεί μια πολυσταδιακή χειρουργική προσέγγιση. Να γίνει δηλαδή αρχικά μια περιοριστική επέμβαση (συνήθως γαστροπλαστική sleeve) και αφού χαθεί αρκετό βάρος, να ακολουθήσει άν χρειασθεί και η δεύτερη χειρουργική επέμβαση της εντερικής παράκαμψης σε μερικούς μήνες (πχ εγχείρηση Marceau). Οι παράγοντες που συνήθως λαμβάνονται υπ’ όψη για την επιλογή της επέμβασης παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Σύνολο παραγόντων που λαμβάνονται υπ' όψη για την επιλογή της επέμβασης.

 
  ΔΣΒ
  Φύλο
  Ηλικία
  Επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον
  Διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις
  Ψυχιατρικό ιστορικό
  Συνυπάρχουσες παθήσεις
  Φυσική κατάσταση και κίνδυνοι της επέμβασης
  Επίπεδο συνεργασίας
  Επιθυμία του ασθενούς
 

Σχεδόν όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν ριζική επίδραση στις καθημερινές συνήθειες του ασθενούς και τον υποχρεώνουν να τροποποιήσει τη διατροφή του. Οι περιοριστικές επεμβάσεις έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις συμμόρφωσης στη διατροφή. Για το λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία η αμερόληπτη ενημέρωση έτσι ώστε να κατανοήσει ο ασθενής πριν το χειρουργείο τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στη ζωή του μετά την επέμβαση. 

Δείτε ένα εμπειρικό οδηγό για την επιλογή της καταλληλότερης επέμβασης, εδώ:

 

© 2003-2017 paxysarkia.net. All rights reserved.